-hina:

"Nezumi. I want to spend Summer here."
"Alive?"
"Alive."

-hina:

"Nezumi. I want to spend Summer here."
"Alive?"
"Alive."
kurolove:

My enemy...

kurolove:

My enemy...
pinku-desu:

Via pinku-desu~